Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

DODACÍ PODMÍNKY A DOPRAVA

Objednávky doručené přes náš eshop jsou zpracovány a zboží odesláno zákazníkovi obvykle během tří pracovních dnů.

Za odeslání objednávky je účtováno zvolené poštovné:

Česká pošta - balík do ruky - poštovné + balné/dobírka: 129,- Kč

Česká pošta - balík do ruky - poštovné + balné/platba předem: 109,- Kč

Doprava PPL - ČR - poštovné + balné/dobírka: 109,- Kč

Doprava PPL - ČR - poštovné + balné/platba předem:  89,- Kč

Doprava PPL - Slovensko - poštovné + balné/dobírka: 199,- Kč

Doprava PPL - Slovensko - poštovné + balné/platba předem: 179,- Kč

Uvedené ceny platí od 1.10.2018.

Při objednávce výrobků v celkové hodnotě nad 1 500,- Kč (včetně) nejsou náklady na dopravu účtovány.

(V případě akcí "DOPRAVA ZDARMA" platí hranice pro výši objednávky uvedená na úvodní straně eshopu) 

Při zvolení platby předem je nutné poslat peníze na náš účet do pěti pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka stornována a zboží vráceno na sklad, aby bylo k dispozici ostatním zákazníkům.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ VÝROBCI)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět výrobci v uvedené lhůtě - určující je datum odesílání a to v bezvadném, stoprocentním stavu, bez známek užívání nebo opotřebování a pokud možno v původním obalu. Doporučujeme využít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží a uznání odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi v zákonné lhůtě čtrnácti dnů vrácena zpět částka odpovídající hodnotě zboží, včetně nejnižších nákladů na dopravu, které může zákazník při objednávání zboží zvolit z nabídky prodejce (v našem případě 89,- Kč - viz možnosti dopravy výše). Poštovné nebude vráceno v případě, že si zákazník ponechal část zaslaného zboží. Náklady na odeslání zboží zpět prodejci hradí zákazník vždy sám. 

Adresa pro vrácení zboží zpět výrobci:

Jitex COMFORT s.r.o. 

Gabriela Slavíčková           

U Vodárny 1506, Písek  397 01

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

BEZPLATNÁ VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě, že potřebujete vyměnit výrobek za jinou velikost, doporučujeme nejdříve tuto skutečnost konzultovat na mailové adrese poradna@jitex-comfort.cz. Odpovíme Vám, zda Vámi požadovaný druh v dané velikosti máme skladem a je možné výměnu provést. V opačném případě Vám pomůžeme vybrat jinou barvu výrobku či výrobek podobný.

Pokud nám zašlete zboží bez předchozí mailové komunikace, může nastat situace, že požadované zboží nebude aktuálně dostupné.

Zboží musí být vráceno do čtrnácti dnů ode dne nákupu, v původní podobě, tedy bez známek užívání, včetně visaček a původního obalu.

Pokud měníte "kus za kus" ve stejné cenové relaci, náklady na dopravu vyměněného zboží k Vám neúčtujeme

Pokud měníte za dražší výrobek (výrobky), nebude Vám účtována doprava od nás v případě úhrady vzniklého doplatku předem zasláním peněz na náš účet. Jestliže trváte na úhradě při převzetí balíku, bude Vám přifakturována částka za platbu na dobírku dle zvoleného přepravce.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na zboží je uplatňována záruka po dobu 24 měsíců ode dne jeho zakoupení. Pokud se v této lhůtě objeví vada nezpůsobená nesprávným užíváním či ošetřováním výrobku, lze jej reklamovat:

 • na e-mailové adrese provozovatele: velackova.j@jitex-comfort.cz
 • poštou na adrese provozovatele: Jitex COMFORT s.r.o., Oddělení reklamací, U Vodárny 1506, 397 01 Písek. 
 • Zboží zašlete obyčejnou zásilkou, neposílejte nám je na dobírku. Takovéto zásilky nebudou přijaty, ale ihned vráceny zpět odesílateli. 

  Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami, urychlíte tím vyřízení reklamace. K výrobku přiložte vyplněný  Reklamační protokol

  Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží! 


  KUPUJÍCÍ JE POVINEN UVÉST

  • číslo faktury
  • datum přijetí reklamovaného zboží
  • co nejvýstižnější popis vady

  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

   

  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR, je Česká obchodní inspekce (ČOI).

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát - oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  Email:  adr@coi.cz 

  Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na stránkách ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

   

   

  PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Jitex COMFORT s.r.o., IČO 25166255, se sídlem U Vodárny 1506, 39701 Písek (dále jen: "správce").
  2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Jitex COMFORT s.r.o. , U Vodárny 1506, 39701 Písek
  email: jitex@jitex-comfort.cz
  telefon: 382 782 000
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


  ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  •  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  •  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  •  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je

  •  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  •  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


  DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Správce uchovává osobní údaje

  •  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  •  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Pro odvolání svého souhlasu s využitím osobních údajů můžete využít emailovou adresu odhlasit@jitex-comfort.cz .

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


  PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  •  podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
  •  zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  •  zajišťující marketingové služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  VAŠE PRÁVA
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  •  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  •  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  •  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  •  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  •  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  •  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce jitex@jitex-comfort.cz.

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


  PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


  Obchodní podmínky platné do 24.5.2018 najdete zde