Doprava zdarma nad 1500 Kč
Výměna zboží zdarma
Rozměrové tabulky na vyžádání

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu společnosti Jitex COMFORT s.r.o.

na internetové stránce www.jitex-comfort.cz

platné od 1.11. 2022

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") společnosti Jitex COMFORT s.r.o., IČO 25166255, se sídlem U Vodárny 1506, 397 01 Písek, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7301 /dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jitex-comfort.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodním podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou formulovány v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

 

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Případné změny posílat e-mailem na adresu poradna@jitex-comfort.cz

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně obchodních podmínek.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  www.jitex-comfort.cz  jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a reklamačním řádem, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

        3.3.1. objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

        3.3.2. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

        3.3.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to například písemně či telefonicky.

3.6. Objednávku může kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webové stránce obchodu.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny zboží, služeb a přepravného jsou uvedeny v Kč. Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvedena vždy podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V e-shopu jsou ceny smluvní, vždy aktuální a platné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

      4.3.1. v hotovosti při převzetí zboží od zvolené přepravní společnosti v místě určeném kupujícím v objednávce. Při předání zboží je ověřována totožnost kupujícího. Poplatek za platbu „na dobírku“ činí 29,- Kč

      4.3.2. bezhotovostně platební kartou.

      4.3.3. bezhotovostně platbou předem – převodem peněz z účtu kupujícího na účet prodávajícího (číslo účtu uvedeno v potvrzovacím mailu).

4.4. Objednávka kupujícího je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění kupujícímu nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na kupujícího, případně na zástupce přepravní společnosti.

4.5. V případě platby v hotovosti při převzetí zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby převodem peněz na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH.

 

 1. Expedice, přeprava a dodání zboží

5.1. Veškeré disponibilní zboží je expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky. V případě volby platby převodem peněz z účtu kupujícího na účet prodávajícího, je zásilka předávána zvolené přepravní společnosti nejpozději třetí pracovní den po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.

5.2. V případě objednávek ze zahraničí může dojít k prodloužení dodací lhůty.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci. 

5.4. Kupující může v případě nemožnosti expedice části objednávky požádat o zaslání té části zboží, která je skladem. V tomto případě bude kupující hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží pro každou dodávku zvlášť.

5.5. Prodávající účtuje při zasílání zboží poplatek za balné a přepravu. Při objednávce v hodnotě nad 1 500,- Kč s DPH kupující náklady na přepravu nehradí.

5.6. Přeprava zboží může být provedena následujícími způsoby:

     5.6.1. ČESKÁ POŠTA – balík Do ruky

     5.6.2. ČESKÁ POŠTA – Balíkovna

     5.6.3. ČESKÁ POŠTA – balík Na poštu

     5.6.4. PPL – doručení na vybranou adresu

     5.6.5. PPL Parcel shop

     5.6.6. Zásilkovna

5.7. Výše poplatků v rámci České republiky (v ostatních případech individuálně):

       5.7.1. ČESKÁ POŠTA – balík Do ruky: 139,- Kč

       5.7.2. ČESKÁ POŠTA – Balíkovna: 79,- Kč

       5.7.3. ČESKÁ POŠTA – balík Na poštu: 119,- Kč

       5.7.4. PPL – doručení na vybranou adresu: 119,- Kč

       5.7.5. PPL Parcel shop: 99,- Kč

       5.7.6. Zásilkovna: 89,- Kč

V případě zásilky do zahraničí se poplatky za přepravu počítají dle přepravce a nabízené služby v závislosti na výsledné hmotnosti zásilky a lokace dodání. O výši přepravného bude kupující informován individuálně.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, je kupující povinen řešit s přepravní nikoliv se společností Jitex COMFORT s.r.o.

5.10. Pokud se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených neúspěšným pokusem o doručování.

5.11. Jestliže kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, je povinen uhradit k celkové ceně i předchozí manipulační poplatky a přepravné.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo zhotoveno či jakkoliv upraveno podle přání kupujícího.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1.OP či o jiný obdobný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující, nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než přepravce), převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít formulář vložený do zásilky se zbožím a fakturou. Případně může svůj úmysl oznámit e-mailem na adresu poradna@jitex-comfort.cz. (Na uvedené adrese může též požádat o zaslání příslušného formuláře.)

6.4. Zboží je kupující spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (nebo zároveň v jedné zásilce s  vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy), zaslat zpět na adresu společnosti Jitex COMFORT s.r.o., U Vodárny 1506, 397 01 Písek. Zásilka nebude přijímána na firemní prodejně a nebude rovněž přijímána jako dobírkový balík.

Do balíku s vraceným zbožím musí kupující spotřebitel přiložit průvodní list s informací, zda se jedná o vrácení či výměnu zboží. Při vracení zboží na tento list napíše kupující spotřebitel i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. 

6.5. V souladu s §1832 odst. 3 občanského zákoníku si kupující spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

6.6. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.7. Pokud kupující spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, bude mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající vrácené zboží obdržel, vrácena odpovídající částka za zboží, včetně nejnižších nákladů na dopravu, které mohl kupující spotřebitel při nákupu zvolit z nabídky prodávajícího. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení peněz prodávající využije pouze převod na bankovní účet.

6.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

            6.8.1 zboží ještě nebylo převzato kupujícím

            6.8.2. se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená a kupující se k dalšímu postupu nevyjádřil do sedmi dnů od první výzvy

            6.8.3. nebude v případě bezhotovostní platby do pěti pracovních dnů od splatnosti objednávky platba připsána na účet prodávajícího a kupující se k dalšímu postupu nevyjádřil do sedmi dnů od první výzvy.

 

 1. Výměna zboží

7.1. Zboží lze vyměnit do čtrnácti dnů ode dne převzetí zásilky. Určující je datum odeslání zpět prodávajícímu na adresu společnosti. Výrobek musí být v bezvadném, stoprocentním stavu, bez známek užívání nebo opotřebování. Pokud možno v původním obalu.

7.2. Úmysl vyměnit výrobek za jinou velikost, barvu, či druh nahlásí kupující spotřebitel na mailové adrese poradna@jitex-comfort.cz. Zpět v zásilce na adresu prodávajícího jej kupující spotřebitel odešle až na základě zpětného sdělení, že je možné výměnu provést a požadovaný výrobek je pro kupujícího rezervován až do přijetí vraceného zboží.

7.3. První výměna zboží kupujícímu je zdarma - za odeslání vyměněného zboží nejsou kupujícímu fakturovány náklady na dopravu. Zásilka bude kupujícímu odeslána prostřednictvím PPL kurýra. Kupující spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

 

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Kupující spotřebitel má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí.  

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

      8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     8.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

     8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na webové stránce obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

       10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

       10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

10.9. Požádá-li kupující o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Prodávající je oprávněn na základě dobrovolného souhlasu kupujícího zasílat vlastní obchodní sdělení, a to do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit, nebo když si je ukončí sám na základě odkazu v každém obchodním sdělení.

11.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač prodávajícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.6.2022 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného a balného) uvedenou na stránkách internetového obchodu www.jitex-comfort.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

12.5. Není-li v OP výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

V Písku dne 1.11. 2022